Celoročná ochrana záhradných plodín

Celoročná ochrana záhradných plodín

Celoročná ochrana záhradných plodín vychádza už dvadsiaty rok a je určená nielen záhradkárom, ale aj farmárom a väčším pestovateľom ovocia, viniča, zeleniny i okrasných rastlín.Každoročne sa aktualizuje podľa zmien, ktoré nastali v predchádzajúcom roku v Zozname registrovaných prípravkov na ochranu rastlín. V novom vydaní sme vychádzali z troch dodatkov k Zoznamu registrovaných prípravkov, ktoré boli uverejnené na www.uksup.sk do konca predchádzajúceho rokaVydanie Celoročnej ochrany venuje zvýšenú pozornosť aj biologickým a ekologickým prípravkom, z ktorých niektoré novinky budú dostupné aj pre záhradkárov v malospotrebiteľskom balení.

6,29 € s DPH

Dostupnosť: Skladem

Autor textov: Ing. Juraj Matlák
Autor fotografii: Ing. Juraj Matlák

Obsah:
- Všeobecné zásady používania prípravkov na ochranu rastlín
- Register
- Biologické a iné prípravky na ochranu záhradných plodín proti hubovým chorobám
- Užitočné organizmy na biologickú ochranu záhradných plodín proti škodcom
- Prostriedky na sledovanie náletu a odchyt škodcov záhradných plodín
- Prípravky povolené do ekologického poľnohospodárstva
- Rozsah použitia prípravkov v záhradníctve
- Zásady miešania prípravkov
- Ovocné plodiny a vinič - tabuľky s prípravkami proti chorobám a škodcom
- Zelenina - tabuľky s prípravkami proti chorobám a škodcom
- Okrasné rastliny - tabuľky s prípravkami proti chorobám a škodcom
- Prípravky proti chorobám a škodcom podľa účinných látok
- Herbicídy v malospotrebiteľskom balení - podľa plodín v abecednom poradí
- Herbicídy v malospotrebiteľskom balení - podľa prípravkov v abecednom poradí
- Terminologický slovníček najčastejšie používaných odborných výrazov v ochrane rastlín
- Slovensko - maďarský slovník škodlivých činiteľov
- Záznamy o vykonaných chemických zásahoch

Súčasťou vydania je označenie prípravkov proti chorobám a škodcom v malospotrebiteľskom balení v plodinových tabuľkách, ako aj v kapitole Rozsah použitia prípravkov v Záhradníctve.

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info