Dimilin 48SC 5ml

Dimilin 48SC 5ml

Insekticídny prípravok na ochranu jabloní, sliviek, viniča, kapustovej zeleniny, šampionov, listnatých drevín, smrekov a pagaštana konského proti húseniciam škodlivého hmyzu.

2,18 € s DPH

Dostupnosť: Skladem

Insekticídny prípravok na ochranu jabloní, sliviek, viniča, kapustovej zeleniny, šampionov, listnatých drevín, smrekov a pagaštana konského proti húseniciam škodlivého hmyzu.

Účinná látka: 480 g/l diflubenzuron

Úprava: dispergovateľný koncentrát

Spôsob účinku: kontaktný a požerový

Pôsobenie prípravku:

Prípravok Dimilin 48 SC usmrcuje larvy hmyzu ako požerový jed, a to tým, že narušuje tvorbu chitínu a proces zvliekania lariev. Larvy pri zvliekaní hynú. Prípravok nie je systémový. Nepreniká do rastlinných pletív. Nepôsobí na vošky, ani roztoče. Prípravok nepôsobí na parazity a predátorov hmyzu.

Spôsob aplikácie:

slivky: proti obaľovačovi slivkovému ošetrujte v období kladenia vajíčok, najneskôr do obdobia liahnutia, podľa signalizácie (na začiatku zvýšeného náletu motýľov do feromonových lapačov)

kapustová zelenina: odporúčame ošetrovať porast v období liahnutia húsenic až do 3-5 dní po vyliahnutí. Pri použití neskôr nie je úplne zabránené škodám, ktoré húsenice spôsobia požerom pred ich odumretím.

jablone: proti húseniciam prípravok aplikujte čo najskôr po vyliahnutí húseníc, alebo ihneď, ako náhle húsenice opustia zimné úkryty. Proti obaľovačovi jablčnému ošetrujte (ako na ovocných stromoch) v období kladenia vajíčok, najneskôr do obdobia liahnutia. Proti podkopáčikom (Leucoptera scitella, Lyonetia clerkella, Lithocolletis blancardella) sa ošetruje v období maximálneho výletu motýľov z prezimujúcich kukiel (v období kladenia vajíčok)

vinič: podľa signalizácie

šampionárne: ošetrujte prerastený substrát pred zakrytím zeminou

Opatrenia proti vzniku rezistencie:

Použitie akéhokoľvek  ochranného opatrenia na poraste je potrebné podriadiť opatreniam proti vzniku rezistencie. Táto stratégia u prípravku Dimilin 48 SC zahŕňa aplikáciu iba v registrovanej dávke aplikovanej časovo v súlade s odporúčaním tejto etikety. Maximálny počet aplikácii: v lesníctve jednu aplikáciu počas jedného roka, jablone 2 aplikácie za rok, šampionárne jedna aplikácia v priebehu jedného pestovateľského cyklu. V ostatných plodinách jedna aplikácia za rok.

Príprava postrekovej kvapaliny:

Odmerané množstvo prípravku vlejte za stáleho miešania do nádrže postrekovača naplneného do polovice vodou a doplňte vodou na požadovaný objem. Postrekovú kvapalinu nepripravujte nikdy do zásoby. Pripravenú postrekovú kvapalinu neodkladne spotrebujte.

UPOZORNENIE:

- postrek sa môže robiť len za bezvetria alebo mierneho vánku, a v tom prípade v smere od pracujúcich

- zabráňte vdychovaniu výparov a postrekového aerosólu

- postrekom nesmú byť zasiahnuté susedné plodiny

- pred použitím prípravku si pozorne prečítajte návod na použitie

- pri práci s prípravkom používajte osobné ochranné pomôcky

Používajte prípravok na ochranu rastlín bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku

 

Plodina

Škodlivý činiteľ

Koncentrácia v %

Dávka na 10 litrov vody

Čakacia lehota v dňoch

Povolené kombinácie a poznámky

slivky

Obaľovač slivkový

 

2,5 ml

28 dní

 

jablone

Obaľovač jablčný (1. generácia)

 

2,5 ml

28 dní

 

jablone

Obaľovač jablčný (2. generácia)

 

2,5 ml

28 dní

 

jablone

Podkopáčik špirálový

 

2 ml

28 dní

 

jablone

Podkopáčik ovocný

 

2 ml

28 dní

 

jablone

Ploskáčik jabloňový

 

2 ml

28 dní

 

jablone

Obaľovač pásový

 

2 ml

28 dní

 

jablone

Obaľovač mramorovaný

 

2 ml

28 dní

 

kapustová zelenina

Mlynárik kapustový

 

1,5 ml

14 dní

 

Smrek

Ploskanky

 

2 ml

21 dní

 

Smrek

Piliarky

 

2 ml

21 dní

 

Listnaté dreviny

Listožravý hmyz

 

1,5 ml

AT

 

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info