Topas 100EC 9ml

Topas 100EC 9ml

Postrekový prípravok v úprave emulgovateľného koncentrátu určený na ochranu poľnohospodárskych plodín proti múčnatke a chrastavitosti so systémovým účinkom. Používa sa na ochranu jabloní proti múčnatke, jadrovín proti múčnatke a chrastavitosti a viniča proti múčnatke.

2,64 € s DPH

Dostupnosť: Skladem

Dávka na 10 l vody 4,5 ml u jadrovín na chrastavitosť a múčnatku, u viniča 2,5 ml na múčnatku. Čakacia doba 35 dní.
Postrekový fungicídny prípravok vo forme emulgovateľného koncentrátu určený na ochranu jadrovín a viniča proti múčnatke. Je systémový fungicídny prípravok s výrazným účinkom proti múčnatke v jadrovinách a viniči. Účinná látka preniká do rastliny prostredníctvom listov a stoniek relatívne rýchlo – v priebehu 24 hodín. Po tomto období úž nemôže dôjsť k zmytiu dažďom. V rastline sa pohybuje účinná látka akropetálne, smerom k novým prírastkom. Účinnosť panconazolu sa prejavuje predovšetkým na mycéliu, resp. hyfách a tým je umožnené preventívne ako aj kuratívne použitie tohoto prípravku.. Fungicídna účinnosť penconazolu spočíva v tom, že brzdí syntézu ergosterolu a tým blokuje funkciu bunečných membrán. Topas 100 EC používajte od začiatku vegetácie a ďalej v priebehu celej sezóny. Ošetrujte preventívne. Topas 100 EC patrí k základným fungicídnym prípravkom proti múčnatke. Vo viniči sa odporúča vykonať prvé ošetrenie pred kvetom. U odrôd náchylných k múčnatke (napr. Muller-Thurgau, Portugal) a na lokalitách s vyšším výskytom múčnatky v predchádzajúcom roku je možné použiť „tank-mix" s prípravkom Thiovit za účelom zvýšenia reziduálneho pôsobenia. Pri potrebe súčasne riešiť ochranu proti múčnatke aj peronospóre je vhodná tank mix aplikácia s Ridomilom Gold Mz 68 WG (pred kvetom) alebo Ridomilom Gold Plus (na konci kvetu a po odkvete) so zachovaním intervalov 12-14 dní. Rozsah registrácie prípravku v záhradníctve. Plodina Škodlivý činiteľ. Koncentrácia v %Dávka na 10 litrov vody. Čakacia lehota v dňoch. Povolené kombinácie a poznámky jadroviny Chrastavitosť jadrovín 4,5ml 35 dní jadroviny Múčnatka jabloňová4,5ml35 dní jablone Múčnatka jabloňová 4,5ml 35 dní vinič Múčnatka viniča2, 5ml 35 dní

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info