Silwet L 77 10ml zmáčadlo do postrekov

Silwet L 77 10ml zmáčadlo do postrekov

Organosilikónové superzmáčadlo pre fungicídy a insekticídy vo všetkých plodinách, totálne herbicídy v období mimo vegetácie kultúrnych plodín a ostatné vybraté pesticídy.

1,95 € s DPH

Dostupnosť: Skladem

Účinná látka: Heptametyl trisiloxan modifikovaný polyalkylenoxidom 84%
Formulácia: zmáčadlo
Klasifikácia nebezpečnosti: Xi – dráždivý, N – nebezpečný pre životné prostredie
Toxicita pre včely: pre včely neškodný
Toxicita pre vodné zdroje: nie je neklasifikovaná

Pôsobenie:
Silwet L 77 je neionové organosilikónové zmáčadlo novej generácie tzv. superzmáčadiel, ktoré majú schopnosť znížiť povrchové napätie postrekovej kvapaliny oveľa účinnejšie, ako doteraz používané konvenčné zmáčadlá. Vplyvom veľmi nízkeho povrchového napätia sa dosiahne oveľa lepšie zmáčanie a rovnomerné rozptýlenie postrekovej kvapaliny. Silwet L 77 je nehorľavá kvapalina mierne olejovej konzistencie, ktorá sa ľahko disperguje v postrekovej kvapaline. Prípravok môže byť použitý všade tam, kde je dôležité dosiahnuť dokonalú pokryvnosť postreku. Je mimoriadne bezpečný pre rastliny.

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info