Panel používateľa

Silwet Star- zmáčadlo do postrekov

Silwet Star- zmáčadlo do postrekov

Organosilikónové supezmáčadlo pre fungicídy, insekticídy, akaricídy, herbicídy a desikanty vo všetkých plodinách.

Varianty produktov

  • 5,59 € s DPH

  • 2,99 € s DPH

5,59 € s DPH

Účinná látka
Polyalkyleneoxid heptamethyl trisiloxane 80% a Allyloxypolyethyleneglycol 20%

Výhody
- vhodné pre všetky typy pesticídov
- vhodné pre všetky plodiny
- znižuje povrchové napätie kvapalín
- zvyšuje odolnosť voči zmytiu dažďom
- má zníženú penivosť


Pôsobenie
Organosilikónové zmáčadlo Silwet Star je neiónová pomocná látka na zlepšenie pokryvnosti ošetrených častí rastlín postrekovou kvapalinou. Zvyšuje zmáčavosť a priľnavosť postrekovej kvapaliny a umožňuje jej lepšiu distribúciu aj na tie časti rastlín, ktoré nie sú pri aplikácii priamo zasiahnuté. Silwet Star významne znižuje povrchové napätie kvapalín a preto je možné dosiahnuť kvalitné ošetrenie i na rastlinách, ktorých povrch neumožňuje rovnomerné rozprestretie postrekovej kvapaliny. Zvyšuje odolnosť proti zmytiu dažďom, stabilizuje účinok pesticídov a umožňuje znížiť množstvo postrekovej kvapaliny na jednotku plochy. Má zníženú penivosť a bod tuhnutia.

Odporúčanie pre použitie
Silwet Star sa používa s fungicídmi, insekticídmi, akaricídmi, herbicídmi alebo desikantami v koncentráciách 0,01 – 0,15 % v aplikačnej kvapaline v závislosti na jej množstve na 100 m2. Najvyššia prípustná koncentrácia je 0,15% v aplikačnej kvapaline a dávka nesmie prekročiť 3 ml / 100 m2. Zvyčajne sa používa dávka 1 ml Silwetu Star na 100 m2. Aplikácia fungicídu, insekticídu, herbicídu alebo desikantu sa riadi rozsahom platného návodu na použitie a tabuľky dávkovania.

Používajte prípravok na ochranu rastlín bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku. 

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info