Panel používateľa

DIFFUSIL repelent FAMILY 100 ml

DIFFUSIL repelent FAMILY 100 ml

Hodnotenie produktu: Zatiaľ bez hodnotenia. Buďte prvý!

Vaše hodnotenie:

Účinkuje tiež proti komárom tigrím (Aedes Albopictus). Účinnosť prípravku trvá 3 až 5 hodín alebo do umytia. Použite nie viac ako dvakrát za deň. Vhodný aj proti kliešťom.

5,50 € s DPH

Dostupnosť: na sklade
skladom: 7 ks

Návod na použitie:

Pred použitím dôkladne pretrepte. Aplikujte pravidelnými nástrekmi zo vzdialenosti asi 30 cm na nekryté miesta pokožky, potom prípravok dlaňou rozotrite. Pri nástreku na odev a obuv prípravok nerozotierajte. Pri použití proti kliešťom je nutné preventívne ošetriť celý povrch pokožky, odevu a obuvi. Po návrate domov pokožku umyte vodou a mydlom, odevy vyperte. Nepoškodzuje vlnu, bavlnu a nylon. Či dochádza k poškodeniu iných syntetických tkanín alebo plastov, je potrebné vyskúšať. Nesmie byť používaný deťmi bez dozoru dospelých a inak, než podľa návodu. Zabráňte priamemu zasiahnutiu očí a pier. Pri používaní prípravku nejedzte, nepite a nefajčite. Používajte len na dobre vetranom mieste. Používajte len na určený účel.

Spotrebujte do: 2 rokov od dátumu výroby na obale. Skladujte pri teplotách od 0 °C až 30 °C v suchých krytých skladoch. Neskladujte na slnku alebo v blízkosti zdroja sálavého tepla.

Vlastnosti:

  • Odpudzuje komáre,
  • Účinok 5 hodín

Bezpečnostné upozornenie

Prípravok nie je určený na použitie pre deti do 2 rokov, pre deti od 2 do 12 rokov možno použiť obmedzene.Prvá pomoc: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára.NEBEZPEČENSTVOMimoriadne horľavý aerosól. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Nádoba je pod tlakom: pri zahriatí sa môže roztrhnúť. Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu. Uchovávajte mimo dosahu detí. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia. Nevdychujte aerosóly. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C.Obsahuje limonén, citral. Môže vyvolať alergickú reakciu.Účinná látka: N,N-dietyl-3-metylbenzamid 195 g/kg.Registračné číslo: bio/1624/D/12/1/CCHLP.

Nebezpečenstvo

Odpudzujúci prípravok proti hmyzu, ktorý je ľahko roztierateľný a príjemný na dotyk. Efektívne využitie po aplikácii na pokožku je 3-5 hodín. Pre dosiahnutie správneho efektu spreju, je nevyhnutné nastriekať a rovnomerne rozotrieť na nechránenej pokožke. Dôležite upozornenie: Nepoužívajte na spálenú pokožku po opaľovaní, alebo na otvorenú ranu. Výrobok je výhradne určený na ochranu pred komárom a kliešťom, pred použitím je dôležité si dôkladne preštudovať návod na použitie.

Nová otázka k produktu

* (Povinné)

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info