Panel používateľa

Kaput 60ml

Kaput 60ml

Postrekový herbicídny prípravok na ničenie jednoročných a vytrvalých burín v poľnohospodárstve.

2,22 € s DPH

Dostupnosť: Skladem

Účinná látka, obsah: glyphosate 360 g/l

Upozornenie!
Poškodzuje zdravie po požití, nadýchaní a styku s pokožkou a sliznicami!
Chráňte pred deťmi a nepoučenými osobami!
Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre včely prijateľné.
Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné.
Pre ryby a ostatné vodné živočíchy silne jedovatý!
Zabráňte ohrozeniu človeka a životného prostredia, postupujte podľa návodu na použitie.

Pôsobenie prípravku:
KAPUT je neselektívny listový herbicíd so systémovým účinkom. Rastlinami je prijímaný výhradne zelenými časťami a asimilačnými prúdmi rozvádzaný do celej rastliny. Touto translokáciou sa dosiahne aj zničenie podzemných častí viacročných burín. Nie je prijímaný koreňmi a nepôsobí na semená. Predpokladom úspešného ničenia vytrvalých a hlboko koreniacich burín je vytvorenie dostatočnej listovej plochy pre aplikáciou prípravku.
Najlepší účinok vykazuje v dobe nasadenia kvetných pupeňov alebo po odkvitnutí. Prvé príznaky pôsobenia prípravku (zožltnutie až zhnednutie) sa prejavuje po 10 až 14 dňoch po aplikácii. Pri suchom alebo chladnom počasí sa príznaky pôsobenia môžu prejaviť neskôr. Účinok sa zvyšuje vyššou intenzitou svetla a naopak sa znižuje ak do 6 hodín po aplikácii zaprší. Všetky kultivačné práce je možné vykonávať až po prejavení sa príznaku účinku.

Aplikáciu u obilnín vykonajte v dobe voskovej zrelosti t.j. 14-21 dní pred zberom v poľahnutých alebo silne zaburinených porastoch.
Dávka vody: 200 l/ha.

Na menších plochách je vhodné aplikovať prípravok mechanickým rozprašovačom. Prípravok KAPUT je veľmi vhodný na ničenie burín i na miestach, kde nie je možné použiť mechanické ničenie (okolo stien, plotov a podobne). Prípravok KAPUT je možné použiť aj na tzv. bodovú aplikáciu, a to pomocou knotového aplikátora alebo štetca, ktorým ho nanesiete na vegetačný vrchol buriny zriedený vodou 1:1.

Používajte prípravok na ochranu rastlín bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku.

Plodina

Škodlivý činiteľ

Koncentrácia v %

Dávka na 10 litrov vody

Čakacia lehota v dňoch

Povolené kombinácie a poznámky

jadroviny

Turanec kanadský

 

20-30ml

AT

 

kôstkoviny

Pýr

 

30ml

AT

 

kôstkoviny

Pichliač

 

30ml

AT

 

kôstkoviny

Mlieče

 

30ml

AT

 

vinič

Pýr

 

20-25ml

AT

 

vinič

Trváce buriny

 

20-25ml

AT

 

orná pôda

Pýr

 

30ml

AT

 

orná pôda

Trváce buriny

 

30ml

AT

 

zavlažovacie a odvodňovacie kanály

Nežiadúca vegetácia

 

50ml

AT

 

obilniny

Trváce buriny

 

30ml

10-14 dní

predzberová aplikácia

obilniny

Pýr

 

30ml

10-14 dní

predzberová aplikácia

ľan

Pýr

 

30-40ml

8-10 dní

predzberová aplikácia

ľan

Trváce buriny

 

30-40ml

8-10 dní

predzberová aplikácia

zemiaky

Prerastené buriny

 

20ml

30 dní

knotový rám

repa kŕmna

Prerastené buriny

 

20ml

30 dní

knotový rám

repa cukrová

Prerastené buriny

 

20ml

30 dní

knotový rám

jahody

Prerastené buriny

 

20ml

AT

knotový rám

nepoľnohospodárska pôda

Nežiadúca vegetácia

 

50ml

 

maximálne 3 litre vody

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info