BIOLIT ochrana proti osám a sršňom 400 ml

Kód: 5197
€7,90 / ks €6,58 bez DPH
Skladom (10 ks)

Vysoko účinný priestorový a povrchový sprej k ochrane proti osiam. Nový aplikátor umožňuje zasiahnuť hmyz väčšou dávkou účinnej látky a tiež na väčšiu vzdialenosť.

Detailné informácie

Podrobný popis

Vďaka veľkému výdaju látky má Biolit Plus tiež okamžitý podchladzovací účinok, ktorý znižuje pohyblivosť hmyzu. Používajte biocídne výrobky bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku. Použitie: Pred použitím pretraste. Otočte dýzu nádobky smerom od tváre a stlačte aplikátor. Nádobku držte v čo najvzpriamenejšej polohe.

Biolit Plus® nemusíte striekať priamo na lietajúci hmyz, keďže hmyz usmrtí prípravok rozptýlený vo vzduchu. Zatvorte dvere a okná. V priemerne veľkej miestnosti (30 m³) nastriekajte prípravok pomalým širokým pohybom 8 až 10 sekúnd. Postupujte od stredu miestnosti späť ku dverám. Nasmerujte aerosól do všetkých oblastí v miestnosti. Držte nádobku vo vzdialenosti 1 m od interiérových stien, tkanín a nábytku.

Nezdržujte sa v miestnosti sa aplikovaným prípravkom. Miestnosť nechajte uzavretú 15 minút. Pred opätovným vstupom ju dôkladne vyvetrajte. Ak chcete hmyz rýchlo zlikvidovať, nastriekajte prípravok priamo napr. na poletujúce osy, sršne, pričom zachovajte vzdialenosť 1 m od interiérových stien, tkanín a nábytku. Preventívne nastriekajte prípravok zo vzdialenosti asi ½ metra okolo dverí a okien, ktorými hmyz preniká dovnútra.

Pred zásahom sa odporúča naniesť prípravok na skryté miesto a skontrolovať, či nezanechal škvrny alebo nespôsobil poškodenie. Biocídne produkty používajte opatrne. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o produkte.

NEBEZPEČENSTVO:

Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť. Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí.

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ:

Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia. Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu. Nevdychujte aerosóly. Po manipulácii starostlivo umyte ruky. Používajte podľa návodu. Nestriekajte na osoby a zvieratá. Pred aplikáciou odneste alebo zakryte potraviny, zariadenia k príprave potravín a nádoby. Pred použitím odstráňte alebo zakryte teráriá, akváriá a zvieracie klietky. Pri postreku vypnite vzduchový filter akvárií. Nestriekajte na tapety. Aplikujte minimálne 1 m od všetkých povrchov a stien. Uchovávajte mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre zvieratá. Používajte len na dobre vetranom mieste. Zneškodnite obsah/obal v rámci triedeného odpadu v súlade so zákonom o odpadoch.

Zložky:

Účinné látky: 0,125 g 1R-trans-fenotrínu a 0,1 g praletrínu v 100 g prípravku.

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole:

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole: