OFF! Protect rozprašovač 100 ml

Kód: 558935
€4,25 / ks €3,54 bez DPH
Momentálne nedostupné
Položka bola vypredaná…

Repelent mechanickom rozprašovači pôsobí okamžite. Odpudzuje komáre (Culicidae-dospelé jedince) až 2 hodiny od aplikácie a kliešte (Ixodidae-dospelé jedince) až 3 hodiny od aplikácie. Pre neprofesionálne použitie v interiéri (dobre vetranom) a v exteriéri. z www.gigalekaren.sk

Detailné informácie

Podrobný popis

Spôsob použitia

Pomocou pumpičky aplikujte tekutinu na odhalenú pokožku a rukami rovnomerne rozotrite na nasledujúcich oblastiach: Dospelí: *7 stlačení pumpičky na tvár, 5 stlačení pumpičky na krk, 5 stlačení pumpičky na každú ruku, 4 stlačenia pumpičky na vrchnú časť každého chodidla a 12 stlačení pumpičky na spodnú časť každej nohy.

Deti vo veku 2 a viac rokov: *3 stlačenia pumpičky na tvár, 3 stlačenia pumpičky na krk, 2 stlačenia pumpičky na vrchnú časť každého chodidla a 3 stlačenia pumpičky na každé predlaktie.

*Použitie na tvári: malé množstvo nasprejujte na ruky dospelého a naneste na tvár dospelého alebo dieťaťa. Vyhnite sa oblasti očí a úst.

Uchovávanie

Chráňte pred mrazom. Uchovávajte v pôvodnej nádobe.

Bezpečnostné upozornenie

OFF! Protect rozprašovač repelent proti komárom a kliešťom

Nebezpečenstvo

Účinná látka: N,N-dietyl-3- metylbenzamid (DEET) (CAS: 134-62-3) 7 % (70 g/kg).

Veľmi horľavá kvapalina a pary.

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Pred použitím si prečítajte etiketu. V prípade požiaru: Na hasenie použite vodnú hmlu. Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.

Dávkovanie: 1 g prípravku na, 645 cm² (0,11 mg DEET/cm²), viď. návod na použitie.

Nepoužívajte u detí do 2 rokov. Deťom mladším ako 12 rokov sprej na ruky neaplikujte. Dospelí a deti staršie ako 12 rokov nesmú používať sprej viac ako 3x za 24 hodín. Deti mladšie ako 12 rokov nesmú používať sprej viac ako 2x za 24 hodín. Nepoužívajte pod oblečením. Nevdychujte aerosóly.

Po návrate do interiéru si ošetrenú pokožku umyte mydlom a vodou. Uchovávajte na bezpečnom mieste. Pred jedlom a po použití výrobku si umyte ruky a zasiahnutú pokožku. Nekontaminujte potraviny, riad alebo iné povrchy, ktoré môžu s jedlom prísť do kontaktu. Odporúčame vám, aby ste neošetrenú pokožku zakryli oblečením a tak zabránili kontaktu pokožky s hryzúcim hmyzom. Prvá pomoc: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Ak podráždenie očí pretrváva: Vyhľadajte lekársku pomoc.

Po požití: Nevyvolávajte zvracanie: Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento, obal alebo označenie. Vypláchnite ústa vodou. Ak príznaky pretrvávajú, k kontaktujte lekára.

Zneškodnenie: Neznečisťujte vodné plochy ani vodné toky chemickými látkami ani odhodením použitej nádoby. Prípravok a jeho obal musia byť zlikvidované bezpečným spôsobom. Nevypúšťajte do kanalizácie Nepoužívajte nádobu opakovane.

Ďalšie informácie: Neaplikujte na porušenú alebo podráždenú pokožku. Nenanášajte na alebo do blízkosti syntetických materiálov (mimo nylonu), nábytku, plastov, hodinových sklíčok, kožených, lakovaných povrchov vrátane automobilov. Pri podráždení pokožky prerušte používanie.

Držiteľ autorizácie: SC Johnson s.r.o., Radlická 519/16, 150 00 Praha 5, Česká republika. Číslo autorizácie: SK17-MRP-020.

Používajte prípravok bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku.

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole:

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole: