OFF! Protect spray 100ml

Kód: 558921
€4,90 / ks €4,08 bez DPH
Skladom (7 ks)

Off!® Protect spray repelent v aerosólu proti komárom pôsobí okamžite až 6 hodín od aplikácie. Vhodný pre deti od 2 rokoch. Repelentný prípravok môžete použiť priamo na oblečení.

Detailné informácie

Podrobný popis

Návod na použitie: Pred použitím dobre pretrepte. Nádobku držte 15 - 20 cm od pokožky. Dýzu nasmerujte na povrch, ktorý chcete ošetriť. Po dobu 1 sekundy odhalenú pokožku rovnomerne postriekajte pomalým mávnutím na nasledujúcich oblastiach: Dospelí: *Tvár, krk, ruky, predlaktie a vrchné časti chodidiel. Deti vo veku 2 a viac rokov: *Tvár, krk a vrchné časti chodidiel. *Použitie na tvári: Malé množstvo nasprejujte do dlaní dospelého a naneste na tvár dospelého alebo dieťaťa. Vyhnite sa oblasti očí a úst. Nepoužívajte u detí do 2 rokov. Deťom mladším ako 12 rokov sprej na ruky neaplikujte.
Neaplikujte viac ako 2x za 24 hodín a vyhnite sa jeho nadmernému použitiu. Nepoužívajte pod oblečením. Nevdychujte aerosóly. Po návrate do interiéru si ošetrenú pokožku umyte mydlom a vodou. Uchovávajte na bezpečnom mieste. Pred jedlom a po použití výrobku si umyte ruky a zasiahnutú pokožku. Nekontaminujte potraviny, riad alebo iné povrchy, ktoré môžu s jedlom prísť do kontaktu. Odporúčame vám, aby ste neošetrenú pokožku zakryli oblečením a tak zabránili kontaktu pokožky s hryzúcim hmyzom.

Čítajte priložené pokyny pred použitím.

Pre neprofesionálne použitie v interiéri (dobre vetranom) a v exteriéri. Dávkovanie: 1 g prípravku na 645 cm² (0,23 mg DEET/cm²), viď návod na použitie.

Skladovanie

Skladujte na chladnom, suchom mieste. Chráňte pred mrazom. Uchovávajte v pôvodnej nádobe. Doba skladovania je maximálne 2 roky od dátumu výroby (MAN).

Nebezpečenstvo

Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.
Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Pozorne si prečítajte všetky pokyny a dodržiavajte ich. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov vznietenia. Zákaz fajčenia. Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia. Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu. Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50°C.

Ďalšie informácie: Neaplikujte na porušenú alebo podráždenú pokožku. Nenanášajte na alebo do blízkosti syntetických materiálov (mimo nylonu), nábytku, plastov, hodinových sklíčok, kožených / lakovaných povrchov vrátane automobilov. Pri podráždení pokožky prerušte používanie.

Prvá pomoc: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Ak podráždenie oči pretrváva: Vyhľadajte lekársku pomoc. Po požití: Nevyvolávajte zvracanie: Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie. Vypláchnite ústa vodou. Ak príznaky pretrvávajú, kontaktujte lekára.

Zneškodnenie: Neznečisťujte vodné plochy ani vodné toky chemickými látkami ani odhodením použitej nádoby. Prípravok a jeho obal musia byť zlikvidované bezpečným spôsobom. Nevypúšťajte do kanalizácie Nepoužívajte nádobu opakovane.

PT19, repelenty proti komárom (Culicidae - dospelé jedince)
Účinná látka: N,N-dietyl-3-metylbenzamid (DEET) (CAS: 134-62-3) 15,017 % (150,17 g/kg).

Držiteľ autorizácie: SC Johnson s.r.o., Radlická 519/16, 150 00 Praha 5, Česká republika. Číslo autorizácie: SK17-MRP-021.

Používajte prípravok bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku.

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole:

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole: