BROS spray proti komárom a osám pre deti 90 ml

Kód: 5999461172
€4,90 / ks €4,08 bez DPH
Skladom (6 ks)

Jemný sprej s príjemnou vôňou, ktorý účinne odpudzuje komáre po dobu až 6 hodín a osy po dobu až 4 hodín. Vďaka obsahu D-panthenolu zvlhčuje a jemne sa stará o pokožku. Vhodné pre deti staršie ako 1 rok. Vhodné aj pre citlivú pokožku.

Detailné informácie

Podrobný popis

Návod na použitie:

Pred použitím pretrepať. Aplikujte na miesta náchylné ku uhryznutiu zo vzdialenosti 15 cm. Pri nanášaní na hlavu a krk najprv produkt nastriekajte na dlane rúk a následne naneste na hlavu a krk. Opakujte postup iba v prípade potreby.

Bezpečnostné opatrenia:

             Nebezpečenstvo

H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H222 Mimoriadne horľavý aerosól.
H229 Nádoba je pod tlakom: pri zahriatí sa môže roztrhnúť. 
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P211 Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia. 
P251 Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu.
P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P410 +P412 Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50o C.

Nenanášajte na detské dlane. Neaplikujte na poranenú alebo podráždenú pokožku. Nevdychujte aerosóly. Používajte len v dobre vyvetraných miestnostiach.

Prvá pomoc:

Zaistite dostatočný prístup čerstvého vzduchu. Umyte pokožku vodou a mydlom. V prípade požitia alebo zdravotných ťažkostí vyhľadajte lekára. V situáciach, kedy je potrebná iná ako lekárska pomoc uvedená v doporučeniach, kontaktujte: Národné toxikologické informačné centrum v Bratislave, tel.č.: 02/547 741 66. Okrem nežiaducich účinkov uvedených pri klasifikácii nie sú známe žiadne ďalšie nežiaduce účinky.

Zneškodnite tento materiál a jeho obal v mieste zberu nebezpečného alebo špeciálneho odpadu.

Účinná látka:

etyl-N-acetyl-N-butyl-3-aminopropanoát (IR3535) 10% (10 g/100 g), geraniol 0,005% (0,005 g/100 g).
Reg.č.: bio/487/D/18/CCHLP

Používajte prípravok bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku.

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole:

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole: