Bioprotect FLORAVITA SiO 100ml

Kód: 67042
€3,50 / ks €2,92 bez DPH
Skladom (4 ks)

Jedná sa o prípravok na báze listového hnojiva obsahujúci kremík a feniklový olej, zvyšuje odolnosť rastlín a vytvára ochranný film.
Zmes rastlinných výťažkov a rastlinných olejov feniklu, ktoré zvyšujú vnútornú odolnosť rastlín prostredníctvom synergických efektov.
Prípravok FloraVita SiO je obdobou prípravku HF-Mycol, ale určený na výživu rastlín.   
Popri dusíku, fosfore a draslíku je efektívnym zdrojom kremíka v rastlinami prijateľnej forme.
Patrí medzi najkoncentrovanejšie, v súčasnosti známe zdroje rastlinami asimilovateľného kremíka.
Určené pre vinič, bobuľoviny, zeleninu a ovocné stromy.

Detailné informácie

Podrobný popis

Vyrobené na Slovensku – vyrába a balí Floraservis.

Základná špecifikácia:

Kvapalné listové hnojivo vo forme koncentrátu FLORAVITA SiO je zdrojom všetkých troch základných rastlinných živín, kremíka vo vodorozpustnej forme a feniklovej silice.
FLORAVITA SiO je navrhnuté tak, aby zlepšovalo celkovú vitalitu ošetrovaných rastlín a zároveň zvyšovalo ich odolnosť tým, že na ich povrchu vytvára ochranný film.

Zmes rastlinných výťažkov a rastlinných olejov feniklu, ktoré zvyšujú vnútornú odolnosť rastlín prostredníctvom synergických efektov účinných látok.

FLORAVITA SiO je popri dusíku, fosfore a draslíku efektívnym zdrojom kremíka v rastlinami prijateľnej forme.
Patrí medzi najkoncentrovanejšie, v súčasnosti známe zdroje rastlinami asimilovateľného kremíka v roztokovej forme.

Obsah biogénnych prvkov:

Obsah dusíka (ako N): min. 3,0 hmot.%, obvykle 3,75 hmot.%
Obsah fosforu (ako P2O3): min. 2,5 hmot.%, obvykle 3,0 hmot.%
Obsah draslíka (ako K2O): min. 10,0 hmot.%, obvykle 11,0 hmot.%
Obsah kremíka (ako SiO2): min. 8,5 hmot.%, obvykle 9,0 hmot.%

FLORAVITA SiO obsahuje tiež feniklový éterický olej.

Obsah nežiadúcich ťažkých kovov je nižší ako stanovujú limity platné v Slovenskej republike.

Základom tohto kvapalného hnojiva je NPK obohatené o vodorozpustnú formu rastlinami dobre prijateľného kremíka.
Neriedený prípravok obsahuje v litri : 46 g dusíka ( ako N ), 37 g fosforu ( ako P2O5 ), 136 g draslíka v chlór neobsahujúcej forme ( ako K2O ) a 111 g kremíka ( ako SiO2 ).
Obsahuje taktiež takmer 80 g draselného kokosového mydla ( ako sušina ) v litri.
Prípravok obsahuje 37 g feniklovej silice ( ako 100 %-ná ) v litri.

Výhody použitia:

-    vytvára na rastlinách ochranný film
-    spevnenie bunečných stien-zvýšená odolnosť rastlín voči ich poľahnutiu
-    spevnenie epidermu a zvýšenie pH na povrchu rastlín
-    lepšie hospodárenie rastlín s vodou – vyššia odolnosť rastlín v období dlhodobého sucha    
-    zvýšená odolnosť rastlín voči mrazu
-    priaznivo ovplyvňuje príjem a transport kyslíka koreňovým systémom rastlín
-    zlepšuje príjem makro a mikro živín a procesy fotosyntézy
-    kremík obsiahnutý v hnojive priaznivo ovplyvňuje syntézu lignínu v rastlinách
-    zlepšuje opelivosť a vitalitu rastlín
-    zvyšuje odolnosť rastlín voči toxickým prvkom – znižuje sa príjem sodíka a priaznivo sa ovplyvňuje odolnosť rastlín voči ich zasoleniu
-    má priaznivý vplyv na úrodu a jej kvalitu     
-    vhodný pre ekologické spôsoby pestovania rastlín
-    prírodné látky obsiahnuté v prípravku sa využívajú v iných prípravkoch zvyšujúcich odolnosť rastlín voči hubovým chorobám (najmä múčnatky) a obmedzujúcich ich výskyt
-    prírodné látky obsiahnuté v prípravku sa využívajú v iných prípravkoch na vytvorenie ochranného filmu na rastlinách pre zabránenie vstupu patogénov a vývoja chorôb
-    prírodné látky obsiahnuté v prípravku sa využívajú v iných prípravkoch na spevnenie epidermu a zvýšenie pH na povrchu rastlín – inhibícia klíčenia spór a ich prerastanie do listov

Použitie a dávkovanie:

FLORAVITA SiO je určené pre mimokoreňovú – listovú aplikáciu.
Je možné ho však použiť tiež na hnojenie pôdy a v súvislosti s bezpôdnym – hydroponickým pestovaním rastlín.
Používa sa vždy po predchádzajúcom zriedení s vodou. Nie je možné ho používať v kyslo reagujúcich zmesiach!

Pre listovú aplikáciu FLORAVITA SiO najlepšie vyhovuje mierne zamračené a bezveterné počasie, aby postrek na povrchu rastlín dlho zasychal.
Rastliny prijímajú živiny najaktívnejšie cez povrch listov pri teplote 20 až 21°C. Pri teplotách nižších ako +15°C je už príjem živín nadzemnou časťou rastlín nižší.
Ideálne je postrek aplikovať pred večerom, prípadne zavčas ráno.

Vo všeobecnosti možno odporučiť dávku 80 až 100 ml na plochu 100m2 (1 ár) v koncentrácii 0,3 až 0,6% (23 ml až 46 ml do 10l vody). Postrek je vhodné opakovať každé 2 týždne.

Hnojivo možno používať tiež na koreňovú zálievku a to vo forme roztoku obsahujúceho 20 až 50 ml koncentrátu FLORAVITA SiO na 10 litrov zálievky.

S cieľom zvýšiť odolnosť sadeníc je účelné tieto počas aktívneho rastu ošetriť 2-krát za týždeň postrekom roztoku obsahujúcim 1-3 ml koncentrátu FLORAVITA SiO v 1 litri vody.

Vinič, Jahody, Ríbezle, Egreše, Zelenina, Okrasné rastliny

Aplikácia:
-    aplikovať v intervaloch 7-10 dní
-    2x pred kvetom, 3-4 ošetrenia po kvete, odstup medzi aplikáciami 7-10 dní
-    odporúčaná aplikácia vo večerných hodinách alebo pri zamračenej oblohe, nie pri intenzívnom slnečnom žiarení
Ochranná lehota: 0 dní

Po silnom a výdatnom daždi je potrebné postrek vždy zopakovať z dôvodu obnovenia ochranného filmu.

Miešateľnosť:

FLORAVITA SiO je neobmedzene miešateľné s vodou.
Jeho miešateľnosť s kvapalnými hnojivami a prípravkami určenými na ochranu rastlín je však značne obmedzená a je nevyhnutné ju vždy vopred odskúšať!
Hnojivo FLORAVITA SiO nemožno miešať najmä s kyslo reagujúcimi látkami!

Postreky nie je vhodné pripravovať do zásoby!

Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte etiketu obalu a návod na použitie.

 

INFORMÁCIE O INÝCH PRÍPRAVKOCH OBSAHUJÚCICH PRÍRODNÉ LÁTKY, KTORÉ SA NACHADZAJÚCE AJ V PRÍPRAVKU FLORAVITA COCO:

V posledných niekoľkých desaťročiach sa vynaložilo veľa bádateľského úsilia na vývoj nových typov prípravkov rastlinného pôvodu, ktoré by mohli byť efektívnou náhradou za dnes vyrábané a používané syntetické pesticídy.
V rastlinách sa nachádza veľké množstvo látok, ktoré majú pesticídne účinky.
Snahou každej modernej a inteligentnej spoločnosti, taktiež jej zástupcov a predstaviteľov, výkonnej moci od štátnej až po regionálnu je hľadať a presadzovať rozumnú, konštruktívnu a realistickú cestu, ktorá zabezpečí resp. vytvorí možnosť zabepečiť postupné presadzovanie takých produktov, prípravkov, tovarov a služieb, ktoré majú poteciál neohrozovať životné prostredie, prírodu, život ľudí, zvierat a rastlín, našu planétu do takej mieri, aby postupne mohli nahradiť tie, ktoré negatívne vplývaju na všetky, alebo niektoré faktory životného prostredia.
Dnes už existuje možnosť nájsť takéto cesty, dnes už každý z nás má možnosť prispieť k tomu, aby sme postupne, malými a správnymi krokmi mohli po týchto cestách ísť.
Paradoxne je v dnešnej dobe rovnako ťažko presadzovať prípravky ohľaduplné k životnému prostrediu ako tie ktoré majú potenciál ho poškodiť. Áno, bohužiaľ je to tak.
Preto každá aj keď na prvý pohľad nenápadná aktivita, ktorá podporí ich existenciu, je a bude veľkým krokom vpred, veľkou pomocou pre našu planétu, pre nás všetkých.
Každý má možnosť podporiť správnu vec, správnu cestu, práve aj tou nenápadnou aktivitou, za ktorú sice nezíska verejné uznanie či ocenenie, a to používaním týchto prípravkov a produktov, a tiež pomocou k ich presadzovaniu a ich existencii.
V mene našej planéty, v mene každého kto ju bude chcieť zažiť a poznať tak ako mi, Vám úprimne ďakujeme.

Väčšinou sa jedná sa o prípravoky obsahujúce kremík a feniklový olej, zvyšujú odolnosť rastlín proti hubovým chorobám a vytvárajú ochranný film pre zabránenie vstupu patogénov a vývoja chorôb.
Zmes rastlinných výťažkov a rastlinných olejov feniklu v týchto prípravkoch, zvyšujú vnútornú odolnosť rastlín proti múčnatke a plesni šedej prostredníctvom synergických efektov účinných látok.
Spôsobujú zaschnutie mycélii múčnatky a plesni sivej. Redukujú infekčné podmienky pre pravú múčnatku.

Použitie a dávkovanie iných prípravkov ako FloraVita SiO v ktorých sa nachádzajú prírodné látky obsahujúce aj prípravok FloraVita SiO:

Vinič – múčnatka, pleseň sivá
Jahody, ríbezle, egreše – múčnatka americká, pleseň sivá
Zelenina, okrasné rastliny - múčnatka

Aplikácia:
-    podľa dĺžky infekčného tlaku ošetrovať v intervaloch 7-10 dní
-    2 ošetrenia pred kvetom, 3-4 ošetrenia po kvete (počas hlavného infekčného tlaku), odstup medzi ošetreniami 7-10 dní
-    odporúčaná aplikácia vo večerných hodinách alebo pri zamračenej oblohe, nie pri intenzívnom slnečnom žiarení
Ochranná lehota: 0 dní

Po silnom a výdatnom daždi je potrebné postrek vždy zopakovať z dôvodu obnovenia ochranného filmu proti chorobám a škodcom.


PRE ZAUJÍMAVOSŤ

Význam  kremíka  pre  rastliny:

O úlohe kremíka vo fyziológii rastlín sa donedávna vedelo len veľmi málo – kremík nepatril medzi prvky významné z pohľadu výživy rastlín .

Narastajúci záujem poľnohospodárskeho výskumu i výrobnej praxe o aplikáciu kremíka možno dokumentovať tiež tým, že v septembri 1999 sa vo Fort Lauderdale na Floride (USA) konala trojdenná konferencia na tému „Silicon in Agriculture“.

Obsah kremíka v rastlinách sa pohybuje : 0,1 – 10 % v sušine ( pre porovnanie v prípade dusíka : 0,5-6 %, fosforu : 0,15 – 0,5 %, draslíka : 0,8-8 %, vápnika : 0,1- 6%, železa : 20-600 ppm, bóru : 0,2-800 ppm ).

Príjem kremíka niektorými rastlinami je výrazne vyšší než v prípade niektorých používaných rastlinných živín – napr. príjem kremíka ryžou je cca o 108 % vyšší v porovnaní s dusíkom.
Na aplikáciu kremíka zvlášť dobre reagujú : ryža, jačmeň, ovos, pšenica, slnečnica, kukurica, okurky, cukrová trstina, bôb, fazuľa a trávy  – u týchto rastlín bol tiež analyticky zistený vysoký obsah kyseliny kremičitej   v pletivách.

Aplikáciou kremíka sa dosahuje významného spevnenia epidermu a zvyšuje sa pH na povrchu listov, čím sa inhibuje klíčenie spór a ich prerastanie do listov.
priaznivo ovplyvňuje hospodárenie rastlín s vodou
ovplyvňuje transpiráciu
viacerí autori upozorňujú na priaznivý vplyv prihnojenia rastlín kremíkom na odolnosť takto ošetrených rastlín v období dlhodobého sucha
kremík zohráva významnú úlohu v procese hospodárenia rastlín s vodou
zvyšuje odolnosť rastlín voči ich vädnutiu ( dekoratívne rastliny určené na rez )
zvyšuje odolnosť rastlín voči mrazu

Prítomnosť kremíka priaznivo ovplyvňuje transport a príjem kyslíka koreňovým systémom rastlín (Horst,W.J. – Marchschner,H. : Plant and Soil 50,287-303,1978, Vorm,vander,P.D.J. – Diest van A.: Plant and Soil 52, 12-29, 1979 ).
Kremík priaznivo ovplyvňuje príjem makro a mikro živín a fotosyntézu
u rastlín prihnojených kremíkom bol zistený o 50 % vyšší obsah chlorofylu
boli výrazne zelenšie a listová plocha bola významne väčšia ( okurky ).
Tiež napr. pri hydroponickom pestovaní uhoriek ( 10 – 100 mg SiO2 / liter ):
dospelé listy boli tmavo-zelené, boli hrubšie (vyššia váha na jednotku plochy listu ),   
výrazne sa zvýšil obsah chlorofylu v listoch, preukazne sa zvýšila váha koreňov,
významne sa zvýšila odolnosť voči múčnatke (Sphaerotheca fuliginea).

Kremík u väčšiny rastlín spevňuje bunečné steny – zvyšuje odolnosť rastlín voči ich poľahnutiu.

Rastliny u ktorých bola zabezpečená dostatočná výživa kremíkom boli odolnejšie voči tlaku fungicídnych a insekticídnych patogénov ( Miyake, Y.-Takahashi, E. : Soil Sci.Plant Nutr. 24, 175-189, 1978, Coors, J.G. : Plant and Soil, 1987 ) - v obilninárstve sa aplikáciou vhodnej formy kremíka dosahuje významné zníženie množstva aplikovaných fungicídov .
Literatúra uvádza, že v porovnaní s kontrolou sa dosahuje pri ošetrení rastlín vhodnou formou kremíka v priemere asi o tretinu nižšia chorobnosť ošetrených rastlín .
Pestovatelia uhoriek a ruží poukazujú na zvýšenú odolnosť rastlín foliárne prihnojených kremíkom voči múčnatke (tiež prídavok 100 ppm SiO2 do živného roztoku znížilo počet kolónii múčnatky).

Kyselina kremičitá, podobne ako kyselina boritá, reaguje s o-fenolmi, ktoré sú prekurzormi v biosyntéze lignínu, pričom sa vytvárajú mono-,di-, alebo i polymérne  komplexy kremíka – je preto pravdepodobné, že kremík zohráva úlohu pri syntéze  lignínu.

Foliárna výživa rastlín vodorozpustnými formami kremíka sa odporúča ako preventívny prostriedok na zvýšenie odolnosti rastlín voči múčnatke  viničovej  (Oidium tuckeri) , pliesni šedej – botrytíde ( Bottrytis cinerea ), červenej spále viniča Ascomycetes ) a bielej hnilobe na vinnej réve.

Aplikácia kremíka sa v zámorí ( USA, Austrália ) bežne využíva ako preventívna ochrana proti múčnatke a ďalším chorobám, pri pestovaní plodovej zeleniny (hlavne uhoriek ), hlavne sklenníkoch.

Už v roku 1934 boli publikované priaznivé výsledky s použitím kremíka súvislosti s ochranou pšenice proti múčnatke.

Bol preukázaný priaznivý efekt výživy kremíkom na opelivosť  viacerých druhov rastlín.

Pri dostatočnej výžive rastlín kremíkom dosahuje sa lepšia tolerancia rastlín na extrémy v zásobovaní mangánom a železom ( hlavne v súvislosti s obsahom Fe a Mn v používanej zálievkovej vode ).

Kremík zvyšuje toleranciu rastlín voči toxickým prvkom (napr. znižuje sa príjem sodíka) - u hydroponicky pestovaných rastlín bola zistená vyššia odolnosť rastlín voči ich zasolenosti .


Význam kremíka pre teplokrvných živočíchov

V tele dospelého človeka je priemerne 1,4 g kremíka väčšinou vo forme oxidu kremičitého a jeho nedostatok má za následok chorobné zmeny v organizme.

Kremík sa podieľa na elasticite kože, svalov, cievnych stien, fibrínu, vlasov a nechtov. Kremík sa zúčastňuje na tvorbe chrupaviek, kostí a placenty.

Kyselina kremičitá je súčasťou tkanív, znižuje priepustnosť cievnych stien, vlásočníc, čím bráni vzniku modrín.

Cievne steny sú elastickejšie, čo zabraňuje tvorbe trhlín a artérie znášajú  preto i vyššie hladiny lipidov (cholesterolu) – tento priaznivý účinok kremíka na srdce potvrdzujú aj výskumy v Anglicku, USA a Fínsku - obyvatelia žijúci v oblastiach s vyšším obsahom kremíka vo vode (cca 17 mg Si v litri) trpia menej koronárnymi ochoreniami a tiež je tam nižšia úmrtnosť na srdcovo-cievne ochorenia.

Hliník prítomný v pitnej vode podporuje vznik a priebeh Alzheimerovej choroby – ak je však vo vode prítomný kremík ( cca 10 mg Si v litri ) je rezorpcia nežiadúceho hliníka znížená .

Kremík priamo ovplyvňuje rast – pôsobí pri budovaní kostí ako iniciátor procesov mineralizácie . V procese regenerácie zlomených kostí je v nich až 50-násobný nárast obsahu kremíka.

Kremík ovplyvňuje rast zdravých a krásnych vlasov, nechtov, zubov a pokožky – často sa preto nazýva ako prvok krásy .

Denná potreba kremíka pre dospelého človeka sa uvádza ako 10 – 100 mg. Zvýšený príjem kremíka sa odporúča v tehotenstve, v období intenzívneho rastu a tiež v starobe.

Kremík sa z potravy ťažko vstrebáva pre veľmi nízku rozpustnosť jeho zlúčenín – zdrojom kremíka sú predovšetkým rastliny a pitná voda .

Fenikel / Foeniculum vulgare / je vytrvalou bylinou, dorastajúcou do výšky asi 1,5 m, ktorá pochádza zo Stredomoria. Z plodov feniklu je možné izolovať silicu, ktorej podstatu ( až 60 % ) tvorí anetol, pričom obsahuje tiež ?-fellandren, D-limonen, fenchol, chavicylmetyléter a kamfén. Tento éterický olej  sa používa predovšetkým pri výrobe kozmetiky ( zubné pasty, ústne vody, voňavky ) a pri výrobe likérov a v súvislosti so špeciálnou potravinárskou výrobou.
V súvislosti s čoraz významnejším využívaním biologickej ochrany rastlín a postupnou náhradou syntetických pesticídov odborná literatúra preukázala fungicídnu, baktericídnu a tiež insekticídnu  účinnosť feniklovej silice.
Feniklová silica je tiež súčasťou niektorých repelentných prípravkov, ktoré slúžia na odpudzovanie bodavého hmyzu - okrem iného je účinná i na odpudzovanie kliešťov.

Rozsah registrácie prípravku v záhradníctve

Plodina Škodlivý činiteľ Koncentrácia v % Dávka do 10L vody na 100m2 Čakacia lehota v dňoch Povolené kombinácie a poznámky
vinič 20-40 ml 14 počas vegetácie
vinič 30-75 ml 14 pred kvitnutím
vinič 23-46 ml 14 po odkvitnutí
bobuľoviny 30 ml 14 ríbezle, egreše ...... a pod., odporúčané dve aplikácie pred kvitnutím a tri až štyri aplikácie po odkvitnutí v odstupe 7-10 dní
zelenina 80 ml 14
ovocné dreviny 30-80 ml 14

 

Používajte prípravok na ochranu rastlín bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku.

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole:

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole: