Výber správneho podpníka

Ešte pred nákupom ovocných stromov si musíte brať do úvahy budúci účel stromu a priestor, ktorý si bude vyžadovať v dospelosti a podľa toho vybrať ten správny podpník. Na tejto grafike vidíte predpokladanú výšku daných stromov na jednotlivých podpníkoch.

podpnik

U jabloní poznáme viacero podpníkov, v našej ponuke nájdete najčastejšie podpníky MM106, M9, M26 a MM111.

  • MM106: stredne rastúci podpník so silným koreňovým systémom, po zakorenení nevyžaduje oporu. Dorásta do výšky 3 až 4,5 metre (závisiac od naštepenej odrody). Do rodovosti stúpi skoro, prináša vysoké úrody. Je odolný voči mrazom ako aj voči voške krvavej. Nemá rád sucho, avšak nie je náročný na pôdu - podpník vhodný aj do kamenistých, vlhkých pôd.
  • M9: pomaly rastúci podpník s plytkým koreňovým systémom, vyžaduje oporu. Dorásta do výšky okolo 3 m (závisiac od naštepenej odrody). Do rodovosti stúpi skoro, prináša vysoké úrody. Je odolný voči mrazom. V období sucha ho treba často zavlažovať.
  • M26: slabo až stredne silno rastúci podpník, nie je celkom stabilný, vyžaduje oporu. Dorásta do výšky 3 až 4 metre (závisiac od naštepenej odrody). Do rodovosti vstúpi skoro, prináša vysoké úrody. Je odolný voči mrazom.
  • MM111: stredne silno rastúci podpník so silným koreňovým systémom, nevyžaduje oporu. Dorásta až do výšky 5 metrov (závisiac od naštepenej odrody). Do rodovosti stúpi až 3.-4. rok. Najčastejšie sa používa pri stĺpovitých jabloní. Tieto stromy vysádzame do radov 3-4 m od seba, rozostupy stromov by mali byť 0,8-1,5 metrové.

U sliviek poznáme viacero podpníkov, v našej ponuke nájdete najčastejšie podpníky myrobalán a wavit.

  • Myrobalán: silne rastúci podpník vhodný do ľahších, suchších pôd, ale aj do ťažších, nezamokrených. Rýchlejšie nastúpi do rodovosti. Dorastá do výšky okolo 5 metrov.
  • Wavit: slabo rastúci podpník vhodný do každej pôdy, neznáša však vyslovene suché podmienky. Rýchlo nastúpi do rodovosti, prináša dobrú úrodu. Odolný voči chloróze, koreňovému vymieraniu ako aj voči mrazu.

U čerešni poznáme viacero podpníkov, v našej ponuke nájdete najčastejšie podpníky mahalebka a gisela 5.

  • Mahalebka: vhodná na pestovanie v suchších podmienkach, stredne silne rastie a do rodovosti vstúpi rýchlo. Rastie do výšky cca 4,5 metre.
  • Gisela 5: vyniká veľmi vysokou odolnosťou voči rôznym chorobám a odolnosťou voči mrazu. Je to slabšie rastúci podpník, do rodovosti vstúpi neskoršie. Prirastá do výšky okolo 3,5 metre.

U marhule poznáme viacero podpníkov, v našej ponuke nájdete najčastejšie podpníky myrobalán a marhuľový semenáč:

  • Myrobalán: silne rastúci podpník vhodný do ľahších, suchších pôd, ale aj do ťažších, nezamokrených. Rýchlejšie nastúpi do rodovosti. Dorastá do výšky okolo 5 metrov.
  • Marhuľový semenáč: vhodný pre teplé, suché, priepustné pôdy. Rastie silne, neskoršie vstúpi do rodovosti. Odolný voči suchu.