Bioprotect FLORAVITA Coco 100ml

Kód: 67041
€3 / ks €2,50 bez DPH
Skladom (5 ks)

Jedná sa o prípravok na báze listového hnojiva obsahujúci kokosové mydlo, ktoré zabezpečuje dokonalé zmáčanie povrchu rastlín, vytvára na povrchu rastlín ochranný film, účinne zasahuje a zvyšuje odolnosť rastlín. Taktiež obsahuje dusík a draslík. Prípravok FloraVita Coco je obdobou prípravku Cocana, ale určený na výživu rastlín. Vhodné pre vinič, jadroviny, drobné ovocie a plodovú zeleninu.

Detailné informácie

Podrobný popis

Vyrobené na Slovensku – vyrába a balí Floraservis.

Základná špecifikácia:

Dusíkaté kvapalné listové hnojivo vo forme koncentrátu FLORAVITA Coco je zdrojom dusíka v rýchlo prijateľnej amidickej forme, pričom naviac obsahuje draslík v bezchloridovej forme a hlavne kokosové mydlo, ktoré je zmesou draselných solí mastných kyselín kokosového oleja a kyseliny olejovej.
Uvedené draselné soli mastných kyselín významne prispievajú k zvyšovaniu odolnosti rastlín.
FLORAVITA Coco je vhodné pre systémy biologického pestovania rastlín.
Zlepšuje celkovú vitalitu ošetrovaných rastlín a zároveň zvyšuje ich odolnosť vytvorením ochranného filmu.
Aplikáciou FLORAVITA Coco sa významne zlepšuje vzhľad ošetrených rastlín (napr. jadrovín, viniča, plodovej zeleniny, dekoratívnych rastlín a pod.)

Obsah biogénnych prvkov:

Obsah dusíka (ako N): min. 15,0 hmot.%, obvykle 16,0 hmot.%
Obsah draslíka (ako K2O): min. 2,5 hmot.%, obvykle 3,7 hmot.%
Obsah mydlovej zložky: min. 175g/kg, obvykle viac ako 196g/kg

Obsah nežiadúcich ťažkých kovov je nižší ako stanovujú limity platné v Slovenskej republike.

Obsahuje takmer 180 g dusíka ( ako N ) v litri a viac ako 41 g draslíka v bezchloridovej forme ( ako K2O ), pričom obsah mydlovej zložky vo forme sušiny je 205 g v litri prípravku.
 Zdrojom mydlovej zložky je zmydelnený kokosový olej .

Výhody použitia:

-    plnohodnotný rast a vitalita rastlín
-    zvyšuje odolnosť rastlín voči stresovým podmienkam
-    má priaznivý vplyv na úrodu a jej kvalitu
-    aplikáciou prípravku sa významne zlepšuje vzhľad rastlín a plodov    
-    vhodné pre ekologické spôsoby pestovania rastlín
-    prírodné látky obsiahnuté v prípravku sa využívajú v iných prípravkoch na vytvorenie ochranného filmu pre zabránenie vstupu patogénov a vývoja chorôb
-    prírodné látky obsiahnuté v prípravku sa využívajú v iných prípravkoch dokážeu účinne nastúpiť pri silnom napadnutí múčnatkou
-    prírodné látky obsiahnuté v prípravku sa využívajú v iných prípravkoch zvyšujúcich odolnosť rastlín voči hubovým chorobám a obmedzujúcich ich výskyt
-    prírodné látky obsiahnuté v prípravku sa využívajú v iných prípravkoch ako nahrada za použitie minerálnych olejov a syntetických adjuvantov

Použitie a dávkovanie:

FLORAVITA Coco je určené pre mimokoreňovú – listovú aplikáciu, pričom pri preventívnej aplikácii významne zvyšuje vitalitu ošetrovaných rastlín a zároveň zvyšuje ich odolnosť.

Aplikuje sa pri vyššom tlaku a vyššom riedení vodou, aby sa dosiahlo čo najdokonalejšie pokrytie listov a zároveň s tým zmytia plodov a listov.

Odporúčaná dávka pre väčšinu záhradných plodín je 40-60 ml do 10l vody na plochu 100m2.
V prípade potreby vyššej účinnosti odporúčame použiť vyššiu dávku až 200 ml do 10l vody na plochu 100m2.

Účelné je ak sa aplikácia pravidelne opakuje v závislosti od potreby, alebo preventívne v asi 14 dňových intervaloch, pričom poslednú aplikáciu je vhodné urobiť do doby 14 dní pred zberom úrody.

Jadroviny, drobné ovocie a plodová zelenina
Aplikovať až po odkvitnutí. Neaplikovať počas kvitnutia. Po silnom a výdatnom daždi je potrebné postrek vždy zopakovať.

Pre listovú aplikáciu najlepšie vyhovuje mierne zamračené a bezveterné počasie.
Rastliny prijímajú živiny najaktívnejšie cez povrch listov pri teplote 20 až 21°C.
Pri teplotách nižších ako +15°C je už príjem živín nadzemnou časťou rastlín nižší. Ideálne je postrek aplikovať pred večerom, prípadne zavčas ráno.
Pokiaľ do 8 hodín od aplikácie začne pršať je vhodné aplikáciu prípravku zopakovať.
Pri aplikácii je dôležité, aby sa dosiahlo dôkladné a obojstranné zmáčanie listov ošetrovaných rastlín.
Prípravok by sa mal aplikovať na dobre zapojený porast, pričom príjem stopových rastlinných živín je zvlášť dobrý prostredníctvom mladých listov.
Nie je vhodné aplikovať do kvetov.

Miešateľnosť:

FLORAVITA Coco je neobmedzene miešateľné s vodou.
Miešateľnosť prípravku s ďalšími prípravkami určenými na výživu a ochranu rastlín je potrebné vopred odskúšať.
Prípravok nie je miešateľný s prípravkami na báze Bacillus thuringiensis a granulovírov.

Špeciálne kvapalné listové hnojivo FloraVita CoCo je zdrojom dusíka v rýchlo prijateľnej amidickej forme ( takmer 180 g dusíka v litri ), pričom naviac obsahuje draslík ( viac ako 40 g K2O v litri ) v bezchloridovej forme a kokosové mydlo, ktoré je zmesou draselných solí mastných kyselín kokosového oleja a kyseliny olejovej.
Uvedené draselné soli mastných kyselín významne prispievajú k zvyšovaniu odolnosti rastlín.
 
Hnojivo FloraVita CoCo bolo vyvinuté pre systémy biologického pestovania rastlín.
Cieľom bolo vyvinúť prípravok, ktorý by prispieval k  zlepšeniu celkovej vitality ošetrovaných rastlín a zároveň by zvyšoval ich odolnosť .
Aplikáciou prípravku sa tiež významne zlepšuje vzhľad ošetrených rastlín.     

Draselné kokosové mydlo, ktoré tvorí súčasť prípravku ( takmer 200 g mydlovej zložky v litri ) vytvára na povrchu rastlín ochranný film a pomáha pri zmytí listov.

Kokosový tuk, ktorý je základnou zložkou pri príprave draselného kokosového mydla, obsiahnutého v prípravku je zdrojom širokého spektra mastných kyselín, s rozdielnym obsahom atómov uhlíka v molekule ( od  C6 do C24 ) a nenasýteným i nasýteným charakterom uhlíkatých reťazcov.
Zmydelnením kokosového tuku získané draselné mydlo nie je len látkou s veľmi dobrou emulgačnou účinnosťou, ale naviac rastlinám poskytuje draslík v dobre prístupnej a chlór neobsahujúcej forme.
Kokosový tuk, použitý na prípravu mydla sa bežne používa pri výrobe telovej a vlasovej kozmetiky a tiež pri príprave potravín.

Draselné kokosové mydlo obsiahnuté v prípravku FloraVita  Coco je, na rozdiel od väčšiny syntetických emulgátorov tvoriacich súčasť komerčne používaných prípravkov, šetrné k životnému prostrediu a v prírode sa rozkladá.

Postreky nie je vhodné pripravovať do zásoby!

Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte etiketu obalu a návod na použitie.


INFORMÁCIE O INÝCH PRÍPRAVKOCH OBSAHUJÚCICH PRÍRODNÉ LÁTKY, KTORÉ SA NACHADZAJÚCE AJ V PRÍPRAVKU FLORAVITA COCO:

V posledných niekoľkých desaťročiach sa vynaložilo veľa bádateľského úsilia na vývoj nových typov prípravkov rastlinného pôvodu, ktoré by mohli byť efektívnou náhradou za dnes vyrábané a používané syntetické pesticídy.
V rastlinách sa nachádza veľké množstvo látok, ktoré majú pesticídne účinky.
Snahou každej modernej a inteligentnej spoločnosti, taktiež jej zástupcov a predstaviteľov, výkonnej moci od štátnej až po regionálnu je hľadať a presadzovať rozumnú, konštruktívnu a realistickú cestu, ktorá zabezpečí resp. vytvorí možnosť zabepečiť postupné presadzovanie takých produktov, prípravkov, tovarov a služieb, ktoré majú poteciál neohrozovať životné prostredie, prírodu, život ľudí, zvierat a rastlín, našu planétu do takej mieri, aby postupne mohli nahradiť tie, ktoré negatívne vplývaju na všetky, alebo niektoré faktory životného prostredia.
Dnes už existuje možnosť nájsť takéto cesty, dnes už každý z nás má možnosť prispieť k tomu, aby sme postupne, malými a správnymi krokmi mohli po týchto cestách ísť.
Paradoxne je v dnešnej dobe rovnako ťažko presadzovať prípravky ohľaduplné k životnému prostrediu ako tie ktoré majú potenciál ho poškodiť. Áno, bohužiaľ je to tak.
Preto každá aj keď na prvý pohľad nenápadná aktivita, ktorá podporí ich existenciu, je a bude veľkým krokom vpred, veľkou pomocou pre našu planétu, pre nás všetkých.
Každý má možnosť podporiť správnu vec, správnu cestu, práve aj tou nenápadnou aktivitou, za ktorú sice nezíska verejné uznanie či ocenenie, a to používaním týchto prípravkov a produktov, a tiež pomocou k ich presadzovaniu a ich existencii.
V mene našej planéty, v mene každého kto ju bude chcieť zažiť a poznať tak ako mi, Vám úprimne ďakujeme.

Väčšinou sa jedná o prípravky rovnako obsahujúce kokosové mydlo, ktoré zabezpečuje dokonalé zmáčanie povrchu rastlín, vytvára na povrchu rastlín ochranný film a pomáha pri zmytí mycélia a vajíčok patogénu, t.j. účinne zasahuje a zvyšuje odolnosť rastlín proti hubovým chorobám, ale aj škodcom.
Sú výhodné pri silnom napadnutí múčnatkou, kedy už problém nie je možné vyriešiť inými prostriedkami. Vhodné pre vinič, jadroviny, drobné ovocie a plodovú zeleninu.
Zlepšujú celkovú vitalitu rastlín a zároveň ich odolnosť proti obvyklým hubovým chorobám (najmä múčnatky aj pri silnom napadnutí) vytvorením ochranného filmu, ktorý zabráni vstupu a vývoju choroby - vhodné použitie pri extrémne silnom napadnutí viniča múčnatkou.
Obsahujú tiež účinnú povrchovo-aktívnu látku prírodného pôvodu, ktorá zabezpečuje dobré pokrytie ošetrovaných rastlín aplikovaným postrekom, zaisťuje jeho priľnavosť a rovnomerné rozmiestnenie prípravku na listovú plochu.

Obvyklé použitie a dávkovanie iných prípravkov ako FloraVita Coco obsahujúcich prírodné látky, ktoré sa nachádzajú aj v prípravku FloraVita Coco:

Sú určené pre zvýšenie odolnosti rastlín, predovšetkým voči hubovým chorobám, vhodné použiť pri silnom napadnutí viniča múčnatkou, kedy už nie je možné problém vyriešiť bežnými preventívnymi prípravkami.
Aplikujú sa pri vyššom tlaku a vyššom riedení vodou, aby sa dosiahlo čo najdokonalejšie zmáčanie listov a tiež zmytie mycélia patogéna, ktoré je na povrchu plodov a listov.

Jadroviny, drobné ovocie a plodová zelenina
Pri jadrovinách priaznivo vplýva na zníženie výskytu sadzovitosti plodov.

Používajte prípravok na ochranu rastlín bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku.

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole:

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole: