BROS špirála proti komárom 10 ks

Kód: 55941172
€2,90 / ks €2,42 bez DPH
Skladom (>10 ks)

Insekticídna špirála na likvidáciu komárov a muchniček vo vonkajších priestoroch (na záhradách, terasách, apod.). Jedna špirála chráni pred hmyzom po dobu až 8 hodín.

Detailné informácie

Podrobný popis

Výrobok dosiahne prah účinnosti (75%) do 30 minút a 100% účinnosť je dosiahnutá po 60 minút od začiatku expozície.

Návod na použitie:

Opatrne oddeľte špirálu od susedných špirál (od vonkajšieho konca). Ohnite kovový výstupok tak, aby ste naň špirálu mohli umiestniť. Zapáľte špičku špirály, sfúknite plameň a nechajte špičku svietiť. Pary, ktoré sa uvoľňujú účinne likvidujú hmyz.

Bezpečnostné opatrenia:

Pred použitím prečítajte návod na použitie. Biocídny výrobok, používajte bezpečne.

H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.

P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi.

Po použití si umyte ruky. Nevdychujte dym.

Prvá pomoc:

Zaistite dostatočný prístup čerstvého vzduchu. Vypláchnite oči prúdom vody, pokožku umyte vodou a mydlom. V prípade požitia alebo zdravotných ťažkostí vyhľadajte lekára. V situáciach, kedy je potrebná iná ako lekárska pomoc uvedená v doporučeniach, kontaktujte: Národné toxikologické informačné centrum v Bratislave, tel.č.: 02/547 741 66. Okrem nežiaducich účinkov uvedených pri klasifikácii nie sú známe žiadne ďalšie nežiaduce účinky.

Uchovávajte oddelene od potravín.

Zneškodnite tento materiál a jeho obal v mieste zberu nebezpečného alebo špeciálneho odpadu.

Účinná látka: praletrín 0,1% (0,1 g/100 g).

Reg.č.: bio/1448/D/16/CCHLP

Dátum výroby, dátum expirácie a číslo šarže na obale.

Používajte prípravok bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku.

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole:

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole: