Informácie pre Vás

Ochrana osobných údajov

Informačná povinnosť spoločnosti vypracovaná v zmysle zákona o ochrane osobných údajov Identifikačn...

Obchodné podmienky

  1. Všeobecné ustanovenia Nasledujúce obchodné a reklamačné podmienky upravujú práva a povin...